Disclaimer/Privacy

Disclaimer

Bugxter Buggy heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen gegevens grote zorgvuldigheid betracht. Bugxter Buggy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op gegevens zoals deze op of via deze website zijn verkregen.

Bugxter Buggy garandeert niet dat de op de website te vinden gegevens te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel zijn en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De gegevens op deze site kunnen op ieder door Bugxter Buggy gewenst moment worden gewijzigd. Aan de genoemde prijzen en/of getoonde afbeeldingen kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Bugxter Buggy op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Bugxter Buggy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Bugxter Buggy de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Privacy

Bij Bugxter Buggy nemen we onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw persoonsgegevens. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt volgens de nieuwe maatregelen die zijn vastgelegd in de AVG (van toepassing per 25 mei 2018). 

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot waarmee we u kunnen identificeren, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en andere informatie die u met ons deelt via brieven, e-mails, telefoongesprekken en/of social media. We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen als u een buggyrit bij ons boekt, een order plaatst en/of een account aanmaakt in onze webshop of op andere wijze (persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of digitaal) contact met ons opneemt voor bijvoorbeeld advies over onderhoud en/of reparatie van uw buggy (technische vragen). 

Waar gebruiken we uw persoonsgegevens voor, waarom en voor hoe lang?

We gebruiken uw persoonsgegevens zoals naam, adres en e-mailadres voor het verzenden van de factuur/bevestiging van een bij ons gereserveerde buggyrit of voor verwerking van een geplaatste order in onze webshop. Uw telefoonnummer is nodig voor eventuele lastminute wijzigingen met betrekking tot de gereserveerde buggyrit (denk aan informatie over weersomstandigheden) of voor (aanvullende) vragen over uw order. Uw bankrekening is ook nodig voor het terugstorten van de borg na een buggyrit (mits per bank voldaan). We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden, zoals het verzenden van nieuwsbrieven en/of mailings. We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt, waarbij we rekening houden met de hiervoor geldende wettelijke termijnen. Wanneer we uw gegevens niet langer nodig hebben zullen wij deze veilig verwijderen en/of vernietigen.

Beveiliging van data, overdracht/delen van persoonsgegevens, cookies en sitetracking

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw informatie wordt niet overgedragen aan derden. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies en/of sitetracking op onze website of in onze webshop.

Recht op bescherming van uw persoonsgegevens

Volgens de wet heeft u onder bepaalde omstandigheden recht om informatie op te vragen over of we persoonlijke informatie over u bewaren en zo ja, wat die informatie is en waarom we deze bewaren/gebruiken. U kunt contact met ons opnemen voor een verzoek om toegang, correctie, verwijdering, overdracht of beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of eerder hiervoor verleende toestemming intrekken. Tenslotte heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Bugxter Buggy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

For translation of this Privacy Statement please contact us.

Overig

Tenslotte wijzen wij u er op dat er tijdens de buggyritten (op de openbare weg) foto's en/of filmpjes kunnen worden gemaakt voor promotionele doeleinden (social media). Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt dit kenbaar maken. 

Deel deze pagina